Giảm mỡ toàn thân 

Giảm mỡ mặt 

Thon gọn mỡ mặt, nọng cằm (Hàn/ Pháp)

Lipozero (Mỡ mặt, nọng cằm)

Giảm mỡ body 

Girls Group 20ml/ 40ml 

​Slim S/ Lipozero (Bụng/ Hông/ Đùi )

Triệt Lông Laser 

Mặt 

Ria mép/ nhân trung, râu cằm, tóc mai, trán, gáy, toàn mặt

Body

​Mu bàn tay + ngón tay, nách, nửa tay, toàn bộ tay, bụng, lưng, ngực, nửa chân, toàn bộ chân, bụng, lưng, ngực, nửa chân, toàn bộ chân, bikini line, brazilian, mông