top of page

Giảm mỡ toàn thân 

Giảm mỡ mặt 

Thon gọn mỡ mặt, nọng cằm (Hàn/ Pháp)

Lipozero (Mỡ mặt, nọng cằm)

Giảm mỡ body 

Girls Group 20ml/ 40ml 

​Slim S/ Lipozero (Bụng/ Hông/ Đùi )

Triệt Lông Laser 

Mặt 

Ria mép/ nhân trung, râu cằm, tóc mai, trán, gáy, toàn mặt

Body

​Mu bàn tay + ngón tay, nách, nửa tay, toàn bộ tay, bụng, lưng, ngực, nửa chân, toàn bộ chân, bụng, lưng, ngực, nửa chân, toàn bộ chân, bikini line, brazilian, mông 

bottom of page