top of page
DỊCH VỤ

DỊCH VỤ

MUSE CLINIC HỒ CHÍ MINH

ĐỊA CHỈ: 50-52 Phạm Ngọc Thạch, P. 6, Q. 3

HOTLINE: 028 3820 3232

GIỜ MỞ CỬA: Thứ 2 - Chủ Nhật: 9:00 - 20:00

OMEGA WHITENING
(Dual Toning 1 lan + Laser Toning + Ionto + Chieu den Omega Light + Mat na diu da)

1290000 VND

GIA GOC 2150000

PDRN SILK SKINCARE
(PDRN 1 lan + CryO 1 lan + Chieu den Omega Light + Mat na diu da)

3300000 VND

GIA GOC 5500000

Thon gon mo mat (Mo ma/ Nong cam) 1 lan + Hifu 300 shots + Skin botox Han 1 lan

6780000 VND

GIA GOC 11300000

Botox thon gon ham Allergan 50 units

4200000 VND

GIA GOC 7000000

Botox xoa nhan Allergan 1 vung

1800000 VND

GIA GOC 3000000

GOLD OMEGA WHITENING
(Laser Toning 1 lan + Gold Toning tri tham nam 1 lan + CryO + Chieu den Omega Light + Mat na diu da)

2760000 VND

GIA GOC 4600000

Hifu 300 shots + Duet 200 shots + Skin Botox Han 1 lan

8700000 VND

GIA GOC 14500000

Botox thon gon ham Han 50 units

1194000 VND

GIA GOC 1990000

Botox xoa nhan Han 1 vung

900000 VND

GIA GOC 1500000

Filler Han 1cc (ap dung vung: Cam/ ranh mui ma/ ma)

2100000 VND

GIA GOC 3500000

bottom of page