top of page
Decorative Objects

#FILLER

Filler Hàn 1cc

Filler Hàn 3cc

​Filler Châu Âu 1 cc / 3 cc ( Juvederm/ Restylance)

#BOTOX

Botox V-line, săn chắc da 

Botox thon gọn hàm 50 units (Hàn/ Allergan)

Skin botox (Hàn/ Allergan) toàn mặt/ vùng cánh bướm 

Tightening Hàn Quốc/ Allergan 

Botox Xoá nhăn 

Botox (Hàn/ Allergan) xoá nhăn 1 vùng (Trán/ cau mày/ đuôi/ mắt)

Botox Khác 

Botox (Hàn/ Allergan) hạ gò má, hạ cánh mũi, tạo khoé môi cười 

Botox for Body

Botox trị tăng tiết mồ hôi (Hàn/ Allergan) 50 units/ 100 units

​Body Botox (Hàn/ Allergan) 100 units 

bottom of page