top of page

Bảng giá dịch vụ Muse Clinic

Aqua peel Chuyên sâu

900.000đ

Cấp ẩm Cryo

500.000đ

Vitamin C – Ionto

500.000đ

Blackhead (Trị mụn đầu đen mũi)

350.000đ

bottom of page