top of page
필러보톡스_02.jpg

Muse Clinic

FILLER & BOTOX

FILLER

Neuramis

Restylane

Juvederm

필러보톡스_05.jpg

BOTOX

BOTOX V-LINE, SĂN CHẮC DA

Botox thon gọn hàm

Hàn Quốc

Allergan

필러보톡스_08.jpg

Skin Botox vùng cánh bướm

Hàn Quốc

Allergan

Skin Botox toàn mặt

Hàn Quốc

Allergan

Tightening

Hàn Quốc

Allergan

BOTOX XOÁ NHĂN

Botox xoá nhăn (Trán/ Cau Mày/ Đuôi Mắt)

Hàn Quốc

Allergan

BOTOX KHÁC

Botox hạ gò má

Hàn Quốc

Allergan

Botox gọn cánh mũi

Hàn Quốc

Allergan

Botox tạo khoé môi cười

Hàn Quốc

Allergan

BOTOX FOR BODY

Botox trị tăng tiết mồ hôi 

Hàn Quốc

Allergan

Body Botox

Hàn Quốc

Allergan

bottom of page