top of page
350497433_916975699394218_2004202423936601439_n.jpeg

DANH SÁCH BÁC SĨ - ĐIỀU DƯỠNG MUSE CLINIC

Ultherapy Logo-01.png
erada.png
logo_thermage_FLX-01.png

01

CHOI HANG SEOK

Bác sĩ chuyên khoa phẩu thuật thẩm mỹ

Số CCHN: 002534/BTY-CCHN

02

CAO NAM CƯƠNG

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuận

Số CCHN: 110297/CCHN-BQP

03

PHAN THỊ TRÚC PHƯƠNG

Bác sĩ da liễu

Số CCHN: 040480/HCM-CCHN

04

CHUNG QUẾ PHƯƠNG

Điều dưỡng

Số CCHN: 0025788/BTY-CCHN

05

NGUYỄN THỊ XUÂN YẾN

Điều dưỡng

Số CCHN: 050701/HCM-CCHN

bottom of page