top of page

DỊCH VỤ

DỊCH VỤ
PHẪU THUẬT THẨM MỸ

PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT

NHẤN MÍ CƠ BẢN

NHẤN MÍ MULTI - POINT

CẮT MÍ

COMBO CẮT MÍ + CHỈNH MẮT SỤP BẨM SINH

TẠO HÌNH GÓC MẮT TRƯỚC / SAU

CẮT MÍ GIẢI QUYẾT MÍ SỤP DO LÃO HÓA

LOẠI BỎ BỌNG MẮT DO LÃO HÓA

PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI

NÂNG MŨI CƠ BẢN

NÂNG MŨI BỌC SỤN TỰ THÂN

TẠO HÌNH ĐẦU MŨI

PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẰM

ĐỘN CẰM